Javni natječaj za isporuku kamenog agregata zrna 16-32 mm (oblutak za plažu)

KLASA: 307-04/19-08

EV.BROJ: JP-17/19

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za isporuku kamenog agregata zrna 16-32 mm (oblutak za plažu)

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za građevinski materijal (cement)

KLASA: 307-04/19-07

EV.BROJ: JG-05/19

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za građevinski materijal (cement)

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za dostavu ponude za isporuku kamenog agregata

KLASA: 307-04/19-06

EV.BROJ: JP-2/19

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za dostavu ponude za isporuku kamenog agregata

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj za izradu i isporuku cvjetnih vijenaca i aranžmana za sahranu

KLASA: 307-04/19-05

EV.BROJ: G-13/19

sukladno "Pravilniku za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn" trgovačkog društva Zlatna luka Sukošan d.o.o. objavljuje

Svim zainteresiranim ponuditeljima

JAVNI NATJEČAJ

za izradu i isporuku cvjetnih vijenaca i aranžmana za sahranu

Cijeli tekst natječaja možete preuzeti ovdje.